RATKAISUT

toiminnan johtaminen TILANNETIETOISUTTA hyödyntäen

Vain oikealla tiedolla voi tehdä oikeita päätöksiä. Siksi tiedon laadulla ja informatiivisuudella on väliä.

Me Gordionprossa toimimme kumppaninasi, kun tarvitset selkeitä ja helposti seurattavia suunnitelmia. Oli kyse sitten strategiatiekartasta, hankehallinnasta tai toimintaprosessien kehittämisestä. Toteutuksen tueksi tarjoamme tilannekuvapalvelun, jonka avulla kompleksistenkin toimintojen seuraaminen ja muutoksien tai poikkeaminen havainnointi on helppoa.

Seuraavassa kerromme siitä, mitä ratkaisuja olemme asiakkaillemme toteuttaneet. Ota sinäkin yhteyttä, niin katsotaan yhdessä yhteisösi tilannetta!

Miksi olemme mukana kehittämässä sairaaloiden rakentamista?

Maassamme on käynnistynyt ja käynnistymässä ennätysmäärä terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin liittyviä rakennushankkeita. Edellisestä vastaavasta ruuhkasta lienee aikaa 30–40 vuotta. Samoin nyt suunnitteilla ja rakenteilla olevien tilojen tulisi pystyä palvelemaan ne seuraavat 30–40 vuotta. Olemme mukana kumppaneidemme Grandlundin, Graviconin ja 3D-Talon kanssa osana KiRa-digi -ohjelmaa kehittämässä osallistavaa sairaalasuunnittelua ja vaatimustenhallintaa, jotta nyt tehtävät ratkaisut ja päätökset tuottaisivat meille parempia terveyden- ja sairaudenhoidon palveluita seuraaviksi vuosikymmeniksi. Lue asiasta lisää:


Sairaalasuunnittelun vaatimushallinnan digitalisointi

Keräsimme 6Aika Avoimet Innovaatioalustat -hankkeen tuotokset yksiin kansiin

6Aika AIA on vuosina 2014–2018 toteutettu kuuden suurimman kaupungin (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa) yhteishanke, jossa edistettiin ja sovellettiin alustatalouden ajatusmalleja kaupunkikehittämiseen yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kokosimme keväällä ja kesällä 2018 hankkeen tuotokset visuaalisesti rikkaaseen loppudokumenttiin, jota on nyt ilo esitellä!


Avoimet innovaatioalustat kaupunkikehittämisessä

Tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen selvitykset

Energia-alan asiakkaamme antoi tehtäväksemme selvittää tietojärjestelmiensä tukea alihankkijoidensa työnohjaukseen sekä tehtyjen töiden raportointiin. Työssä kävimme läpi työnohjaus-, työ- ja raportointiprosessit, dokumentointikäytännöt sekä toiminnanohjaukseen ja raportointiin liittyvät tietojärjestelmät rajapintoineen.


Työn tuloksena syntyi nykytila-analyysi havaittuine haasteineen, päivitetty ja tarkennettu prosessikartta, uuden toimintamallin kuvaus, tiedolla johtamisen strategian kuvaus sekä tietojärjestelmien kehitystiekartta strategian toteuttamiseksi. Asiakkaamme lähti toteuttamaan järjestelmäuudistuksia vuoden 2017 aikana.

Organisaatioiden ja kasvun kehittäminen

Ohjelmistojen suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistunut asiakkaamme oli emoyhtiöstä irtaannuttuaan toiminut muutamia vuosia itsenäisenä IT-yrityksenä. Kasvuun suuntautuvan yrityksen strategia haluttiin määritellä uudelleen, jolloin päädyttiin yrityksen koko organisaation ja toimintajärjestelmän uudistamiseen.


Hallituksen, johtoryhmän ja avainhenkilöiden kanssa kehitettiin asiakaspalvelun, myynnin ja toimituksen sekä tuotekehityksen toimintatapoja tavoitteena liini end-to-end -prosessi ja yrityksen toiminnanohjauksen tehokkaasti mahdollistava toimintajärjestelmä. Projektin tuloksena syntyi määriteltyyn kasvustrategiaan pohjautuva toimintasuunnitelma johtamis- ja organisaatiomallin sekä tietojärjestelmätuettujen prosessien kehittämiseksi.

Strateginen ennakointi

Strateginen ennakointi on yrityksen vuosisuunnittelua ja budjetointia tukeva prosessi, jossa yrityksen avainhenkilöt osallistetaan tulevaisuuden ja menestyksen luomiseen.


Toteutimme kansainväliselle turvateknologiaa markkinoivalle yritykselle ennakointiprosessin, jolla tuettiin kasvustrategian laadintaa. Avainhenkilöiden kanssa pidetyissä työpajoissa laadittiin yhteinen tilannekuva toimintaympäristöstä, kilpailijoista ja kasvun mahdollisuuksista kohdemaittain. Työskentelyn tuloksena laadittiin Hoshin-plan, jossa määriteltiin kriittiset menestystekijät, tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2019 mennessä. Suunnitelmaa päivitetään neljännesvuosittain.


Haluaisitko kuulla, miten liiketoiminnan kehittäminen onnistuisi juuri sinun yrityksessäsi? Ota yhteyttä, niin pureudutaan tämän hetkiseen tilanteeseesi ja tavoitteisiisi! Olemme yritysten ja julkisen sektorin apuna ympäri Suomen.